Recuperarea creantelor

Servicii oferite:

- asistenta juridica si reprezentare in vederea obtinerii titlurilor executorii si punerea in executare a hotaririlor judecatoresti, sau a altor titluri executorii,

- asistenta juridica si reprezentare in vederea investirii cu formula executorie a diferitelor titluri de valoare (cecuri, cambii, bilete la ordin, etc).

- asistenta juridica si reprezentare in vederea recuperarii debitelor pe caii indirecte cu scopul de a readuce in patrimoniul debitorilor a bunurilor instrainate in frauda creditorilor.

Pentru mai multe informatii utilizati formularul de contact.