Litigii si Executari silite

Servicii oferite:

- asistenta si reprezentare in fata instantelor pentru litigii ce au ca obiect: actiuni in evacuare, actiuni in revendicare, retrocedari de drept comun, actiuni in granituire, servitute

- asistenta si reprezentare in fata instantelor si arbitrale Ón actiuni de tragere la raspundere contractuala, recuperare creante si debite,

- asistenta si reprezentare nn cadrul executarii silite si a procedurii de insolventa.

Pentru mai multe informatii utilizati formularul de contact.