Achizitii publice/ PPP & PFI/ Concesiuni

Servicii oferite:

- consultanta privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice,
- intermedierea relatiilor cu autoritatile contractante,
- redactarea si negocierea de parteneriate cu alti participanti la procesul de achizitii publice,
- intocmirea ofertei de participare pentru achizitiile in sistem public,
- intocmirea, structurarea si redactarea documentatiei necasare in procesul de contestare a atribuirii unei achizitii publice in defavoarea clientului,
-asistenta si reprezentare juridica in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si in fata Curtilor de Apel eligibile in procesul de solutionare a litigiilor din domeniul achiziilor publice.

Pentru mai multe informatii utilizati formularul de contact.